Для замовлення дзвінка, залиште свій номер телефону і наш менеджер передзвонить Вам
Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональних даних

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт Кінза, (далі - Сайт), що розташований на доменному імені kinza.kiev.ua (а також його субдоменах), може отримати про Користувача під час використання сайту uparavoza.com.ua (а також його субдоменів), його програм і його продуктів.

1. визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. "Адміністрація сайту" (далі - Адміністрація) - уповноважені співробітники на управління сайтом Кінза, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2 "Персональні дані" - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно визначеної, або визначуваної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).

1.1.3 "Обробка персональних даних" - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, передачею (розповсюдженням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.

1.1.4 "Конфіденційність персональних даних" - обов'язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5 "Сайт Кінза" - це сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених у мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): kinza.kiev.ua, а також його субдоменів.

1.1.6 "Субдомени" - це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, які належать сайту Шашлична "У Паровоза", а також інші тимчасові сторінки, внизу яких вказана контактна інформація Адміністрації.

1.1.5. "Користувач сайту Кінза" (далі Користувач) - особа, яка має доступ до сайту kinza.kiev.ua, за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали та продукти сайту Кінза.

1.1.7 "Cookies" - невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і збережений на комп'ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8 "IP-адреса" - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, через яку Користувач отримує доступ на Сайт.

2. загальні положення

2.1 Використання сайту Кінза Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2 У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Кінза.

2.3 Ця Політика конфіденційності застосовується до сайту Кінза. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Кінза.

2.4 Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1 Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на вимогу Адміністрації під час реєстрації на сайті Кінза або при підписці на інформаційну e-mail розсилку.

3.2 Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті Кінза і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail)
3.2.4. місце проживання Користувача (за необхідності)
3.2.5. фотографію (за необхідності)

3.3 Сайт захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:
- IP адреса;
- інформація з cookies;
- інформація про браузер
- час доступу;
- реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1 Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, які потребують авторизації.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою запобігання, виявлення та вирішення технічних проблем.

3.4 Будь-яка інша персональна інформація незастережена вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1 Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати з метою:
4.1.1 Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Кінза для його подальшої авторизації.
4.1.2 Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних сайту Кінза.
4.1.3 Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включно з направленням повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту Кінза, опрацювання запитів і заявок від Користувача.
4.1.4 Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
4.1.5 Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту Кінза, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7 Повідомлення Користувача електронною поштою.
4.1.8 Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням сайту Кінза.
4.1.9 Надання Користувачеві за його згодою спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту Кінза.

5. Способи та строки обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, зокрема в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2 Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки з підстав і в порядку, встановленим законодавством України.

5.3 При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4 Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5 Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Права та обов'язки сторін

6.1 Користувач має право:

6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту Кінза, і давати згоду на їх обробку.

6.1.2 Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни цієї інформації.

6.1.3 Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до законів. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрацію за вказаною E-mail адресою.

6.2 Адміністрація зобов'язана:

6.2.1 Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2 Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4 Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Відповідальність сторін

7.1 Адміністрація, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2 У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Ресурсу.
7.2.3. була розголошена за згодою Користувача.

7.3 Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, зокрема законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.

7.4 Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти тощо), до якої він може мати доступ як до частини сайту Кінза, несе особа, яка надала таку інформацію.

7.5 Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту Кінза, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на який захищені та належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті Кінза.
Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Контенту (повністю або частково), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Контенту відповідно до умов окремої угоди.

7.6. Відносно текстових матеріалів (статей, публікацій, що знаходяться у вільному публічному доступі на сайті Кінза) допускається їхнє поширення за умови, що буде дано посилання на Сайт.

7.7 Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або шкоду, яких зазнав Користувач унаслідок видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Вмісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті Кінза або передаються через нього.

7.8 Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що сталися через: використання або неможливість використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонований доступ до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.

7.9 Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті Кінза, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

8. Вирішення спорів

8.1 До звернення до суду з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем та Адміністрацією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору).

8.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. У разі недосягнення угоди спір буде передано на розгляд Арбітражного суду м. Києва.

8.4 До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.

9. Додаткові умови

9.1 Адміністрація має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.2 Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на сайті Кінза, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3 Будь-які пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: Повітрофлотський проспект 16.

9.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою http://kinza.kiev.ua/politika

Оновлено: 25 червня 2018 року

г. Київ, Україна